Índex de preus

Mitjana ponderada dels preus dels béns i serveis consumits per les famílies, com per exemple l'índex de preus de consum (IPC), calculat a Espanya per l'Institut Nacional d'Estadística.