Imposto sobre sociedades

Imposto directo que grava o beneficio bruto das empresas, despois de xuros e amortizacións, cun tipo único.