Importacións

Conxunto de bens e servizos comprados e consumidos por un país, o importador, pero que non foron producidos por el, senón adquiridos a outro país diferente, o exportador.