Inportazioak

Herrialde batek, inportatzaileak, erosten eta kontsumitzen dituen ondasun eta zerbitzuen multzoa, baina horiek ez ditu berak ekoitzi, beste herrialde desberdin bati erosten dizkio, esportatzaileari.