Hung up

Termo utilizado para describir a posición dun investidor cuxas accións ou bonos reduciron o seu valor por debaixo do seu prezo de compra, o que, no caso de que se venderan, implicaría unha perda.