Hung up

Termino hori erabiltzen da inbertitzaile baten posizioa deskribatzeko, non bere akzio edo bonuen balioa murriztu egin den horien erosketa-prezioaren azpira; horrek galera eragingo luke salduko balitz.