Oco de mercado

Expresión que fai referencia ao desabastecemento das necesidades dun mercado, e que pode dar lugar á entrada dunha empresa para cubrir esta oportunidade.