Buit de mercat

Expressió que fa referència al desproveïment de les necessitats d'un mercat, i que pot donar lloc a l'entrada d'una empresa per cobrir aquesta oportunitat.