Hedging

Operación típica de cobertura dos mercados de futuros por medio da que se fixa o prezo dun activo cotizado nos devanditos mercados, mediante un contrato de futuros, protexéndose así da posible variación de prezo, no prazo en meses a que se concertase a operación.