Gross spread

Nunha oferta pública de accións, as comisións totais que obtén o grupo asegurador. Representa a diferenza entre o prezo de oferta ao público e o prezo pago polo asegurador aos emisores (no caso de accións novas) ou os vendedores (no caso de accións en circulación). Ten tres compoñentes: comisión de aseguramento, comisión de dirección e comisión de vendas.