Fusión defensiva

Fusión de dúas empresas como estratexia defensiva fronte ao intento de adquisición hostil dunha delas por un terceiro.