Fusió defensiva

Fusió de dues empreses com a estratègia defensiva davant l'intent d'adquisició hostil d'una d'aquestes per part d'un tercer.