Front office

Conxunto de operacións de negociación dunha institución financeira. É a parte oposta á función de administración e liquidación, denominada Back Office.