Front office

Conjunt d'operacions de negociació d'una institució financera. És la part oposada a la funció d'administració i liquidació, anomenada back office.