Free float

É a parte do capital social dunha empresa que cotiza libremente no mercado bolsista, é dicir, a porcentaxe de capital da sociedade que foi colocado en bolsa a disposición dos investidores.