Free float

És la part del capital social d'una empresa que cotitza lliurement en el mercat borsari, és a dir, el percentatge de capital de la societat que ha estat col·locat en borsa a disposició dels inversors.