Fondo de comercio

Segundo o Plan Xeral Contable, fondo de comercio é o exceso, na data de adquisición, do custo da combinación de negocios sobre o correspondente valor dos activos identificables adquiridos menos o dos pasivos asumidos. O fondo de comercio unicamente se recoñecerá cando fose adquirido a título oneroso, e corresponda aos beneficios económicos futuros procedentes de activos que non puideron ser identificados individualmente e recoñecidos por separado.

En consecuencia, o fondo de comercio é o pagamento anticipado que fai a entidade adquirente polos beneficios económicos futuros derivados de activos dunha entidade adquirida que non sexan posibles de identificar ou cuantificar.

Tamén che podería interesar

 • Sen comisións nin condicións para gozar destas vantaxes.
  • 0 € por administración e mantemento da conta.
  • 0 € de cota anual da tarxeta de débito.
  • E, por suposto, sen necesidade de domiciliares a nómina ou recibos.

  Gratis, sen comisións nin condicións e sen papelame.

  Só para novos clientes.

 • Para mozos de entre 18 e 29 anos.
  • 0 € por administración e mantemento da conta.
  • 0 € de cota anual na túa tarxeta de débito.
  • Sen necesidade de nómina.

  Sen comisións só por usar a túa tarxeta unha vez ao mes (sacar diñeiro, pagar as túas compras, etc.).