Fluxo

Termo que se utiliza na linguaxe financeira para designar un caudal de ingresos ou de saídas de dispoñibilidades líquidas por calquera feito ou conxunto de contas dunha axente ou un conxunto de axentes económicos.