Flux

Terme que s'utilitza en el llenguatge financer per designar un cabal d'ingressos o de sortides de disponibilitats líquides per qualsevol fet o conjunt de comptes d'una agent o un conjunt d'agents econòmics.