Flutuación

Diferenza entre o valor nun momento dado dunha magnitude ou variable e a súa medida. Na análise técnica bolsista, movementos continuados de alzas e baixas dun mercado.