Fluctuació

Diferència, en un moment donat, entre el valor d'una magnitud o variable i la seva mesura. En l'anàlisi tècnica borsària, moviments continuats d'alces i baixes d'un mercat.