Financiamento externo

Financiamento non xerado pola propia empresa, proveniente de capitais externos, obtidos a través do mercado de capitais ou de entidades financeiras tradicionais, xa sexa curto ou longo prazo.