Finançament extern

Finançament no generat per l'empresa mateixa, sinó que prové de capitals externs obtinguts a través del mercat de capitals o d'entitats financeres tradicionals, ja sigui a curt o a llarg termini.