Fiduciario

Un individuo ou unha institución ao que se lle outorga poder para actuar en nome doutro.