Fiduciari

Un individu o una institució a què s'atorga poder per actuar en nom d'un altre.