Data de rexistro

Última data na que un posuidor dun título ten que estar rexistrado nunha empresa para ter dereito a percibir un dividendo ou un cupón. Tamén se adoita chamar data de corte ou cutting date.