Data de registre

Última data en la qual un tenidor d'un títol ha d'estar registrat en una empresa per tenir dret a percebre un dividend o un cupó. També se sol anomenar data de tall o cutting date.