Data de entrega

O día en que se deben entregar os títulos correspondentes a un contrato de futuros vencido.