Data de lliurament

El dia en què s'han de lliurar els títols corresponents a un contracte de futurs vençut.