Data de emisión

Nunha emisión de títulos, data a partir da que se devindican xuros. Normalmente coincide coa data de pagamento ou de entrada dos fondos.