Data d'emissió

En una emissió de títols, data a partir de la qual es meriten interessos. Normalment coincideix amb la data de pagament o d'entrada dels fons.