Data de exercicio

Data en que o posuidor da opción pode exercela ou abandonala, feito este último que se producirá automaticamente se non se exerce. A opción pode ser europea ou americana, dependendo da data en que a opción se poida exercer.