Ekitaldiaren data

Aukeraren edukitzaileak hori gauzatu dezaken edo gauzatzeari utzi diezaioken data; azken hori automatikoki gertatuko da ez gauzatuz gero. Aukera Europarra edo Amerikarra izan daiteke, aukera gauza daiteken dataren arabera.