Family office

Grupos familiares que desenvolven unha xestión integral dos seus patrimonios, por si mesmos ou a través de entidades especializadas. Poden abarcar servizos como planificación financeiro-fiscal global, administración de activos, xestión de investimentos, etc.