Family office

Grups familiars que desenvolupen una gestió integral dels seus patrimonis, per si mateixos o a través d'entitats especialitzades. Poden comprendre serveis com planificació financerofiscal global, administració d'actius, gestió d'inversions, etc.