Ex dereito

Denominación das accións tras o período en que se pode exercer o seu dereito preferente nunha ampliación de capital, unha vez que comeza o período de subscrición dos novos valores.