Ex dret

Denominació de les accions després del període en què es pot exercir el seu dret preferent en una ampliació de capital, una vegada comença el període de subscripció dels nous valors.