Envolventes

Na análise bolsista, son dúas liñas paralelas e simétricas á media móbil (versión aplanada da tendencia dunha variable), que engloban as flutuacións das cotizacións dos títulos.