Envolupants

En l'anàlisi borsària, són dues línies paral·leles i simètriques a la mitjana mòbil (versió aplanada de la tendència d'una variable), que engloben les fluctuacions de les cotitzacions dels títols.