ECR

Entidades de capital risco. As ECR son “empresarios temporais” cuxa actividade consiste en investir como accionistas no capital de empresas que consideran atractivas, cun escenario temporal e co ánimo de potenciar a súa xestión e polo tanto o seu valor, para posteriormente desinvestir na devandita participación e obter o retorno do seu investimento.