ECR

Arrisku kapitaleko erakundeak. Arrisku kapitaleko erakundeak "aldi baterako enpresariak" dira eta horien jarduera erakargarri gisa jotzen dituzten enpresen kapitalean akziodun gisa inbertitzean datza, denbora-eszenatoki batekin eta bere kudeaketa indartzeko asmoarekin eta hortaz bere balioa indartzeko, ondoren aipatutako partaidetza horretan desinbertitzeko eta bere inbertsioaren itzultzea eskuratzeko.