ECOFIN

Consello de Ministros de Economía e Finanzas dos estados membros da Unión Europea.