ECOFIN

Consell de Ministres d'Economia i Finances dels estats membres de la Unió Europea.