Dobre prima

Valor negociable de renda fixa (obriga ou bono) que ten unha prima de emisión e outra de reembolso.