Prima bikoitza

Errenta finkoko balore negoziagarria (obligazioa edo bonua) jaulkipen eta itzultze prima dituena.