Divisa forward

É a compra ou venda dunha divisa nun momento determinado, pero cuxa entrega e pagamento se levará a cabo nun momento posterior.