Divisa forward

És la compra o venda d'una divisa en un moment determinat, però l'entrega i pagament de la qual es durà a terme en un moment posterior.