Dividendo único

É o pagamento do dividendo que fan as empresas dunha soa vez. Non dan complementarios e a conta senón que unha vez ao ano deciden pagar dunha soa vez todo o dividendo.