Dividend únic

És el pagament del dividend que fan les empreses d'un sol cop. No donen complementaris i a compte sinó que un cop l'any decideixen pagar d'un sol cop tot el dividend.