Dividendo pasivo

Parte do capital subscrito e non desembolsado cuxo pagamento é requirido pola sociedade, dunha soa vez ou de maneira fraccionada, aos accionistas.